Triade Dynamics streeft naar een hoge kwalitatieve dienstverlening. Hieronder valt ook de bescherming van de privacy van (potentiële) klanten en een zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gebruik (aanmeldings)gegevens en geheimhouding
Een (potentiële) opdrachtgever kan zich aanmelden of informatie aanvragen, via de website of anderszins, waarbij gevraagd kan worden naar (persoonlijke) gegevens zoals naam, adres, woonplaats, postcode, geslacht, e-mailadres, functie en organisatie. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen ingezien en gebruikt door daartoe bevoegde personen bij Triade Dynamics. Bedoelde personen hebben een geheimhoudingsplicht.
Genoemde gegevens worden uitsluitend gebruikt om een reactie en/of aanvraag te behandelen, de (potentiële) opdrachtgever te voorzien van de juiste informatie, te factureren in het kader van een overeenkomst tot opdracht, statistische gegevens te bepalen of om contact te kunnen zoeken ten behoeve van (aanbiedingen van) producten en/of dienstverlening van Triade Dynamics.
Het kan incidenteel voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld, bijvoorbeeld in het geval van een incassoprocedure.

Gegevens verwijderen
Te allen tijde kan inzage worden verkregen in persoonlijke of klankgegevens zoals bekend bij Triade Dynamics en kunnen deze gegevens op verzoek verwijderd of aangepast worden.
Opslag en doorgeleiding van gegevens via de website van Triade Dynamics zijn beveiligd via de gebruikelijke moderne technieken.

Vastleggen van bezoekersgegevens bij gebruik van website
Bij een bezoek aan een website van Triade Dynamics worden bezoekersgegevens verzameld en opgeslagen met behulp van cookies. De gegevens betreffen uitsluitend technische gegevens en geen persoonsgegevens, tenzij deze door de bezoeker via een van de formulieren worden aangemeld.
Genoemde gegevens worden na enige tijd gewist. Indien een bezoeker geen cookies wenst te ontvangen, dient hij deze te blokkeren of ervoor te zorgen dat hij een waarschuwing ontvangt alvorens een cookie wordt opgeslagen. De eigen systeembeheerder kan hierover informatie verstrekken.