Cultuur bepalend voor het succes van de organisatie

Organisatiecultuur en veranderen

Een van de grootste uitdagingen van organisaties is succesvol veranderen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 70% van beoogde veranderingen mislukken of vastlopen. Wat hierbij veelal een belangrijke rol speelt is het ontbreken van de juiste organisatiecultuur

Als de organisatiecultuur niet in lijn is met de strategie en doelstellingen van de organisatie, lopen veel goed bedoelde initiatieven vast. Gedurende een bepaalde periode wordt er al dan niet breed in de organisatie gecommuniceerd over een gewenste koers, beoogde veranderingen, nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen. Veelal worden project- of werkgroepjes opgestart met meestal dezelfde sleutelfiguren om hieraan invulling te geven. En plotseling verdwijnen thema’s weer van de agenda en sterven een stille of plotselinge dood. Om vervolgens weer te worden opgevolgd door nieuwe initiatieven met dezelfde afloop.

Kunt u zich voorstellen dat medewerkers en management steeds minder geloven in nieuwe initiatieven?

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op!

  Herkenbaar? Ooit stilgestaan bij de gevolgen?

  • Doelen worden niet bereikt

  • Demotivatie bij veelal belangrijke medewerkers

  • Vertrouwen in leiding neemt af

  • Tijd, geld en energie ineffectief ingezet

  • Lage betrokkenheid bij de organisatie

  Weet wat er leeft onder medewerkers en management!

  Voordat u begint met veranderen is het belangrijk om te weten hoe binnen de organisatie over cultuur wordt gedacht. Niet alleen wat mensen binnen de organisatie vinden van de huidige cultuur, maar ook in wat voor cultuur zij graag zouden willen werken. Het gat tussen huidige en gewenste cultuur is vaak een belangrijke indicator of management en medewerkers tevreden zijn met de omgeving waarin zij werken. Hiermee krijgt u ook inzicht in de veranderbereidheid en -ambitie van uw mensen. Belangrijk om te weten vóórdat u überhaupt aan de slag kunt gaan met veranderen.

  Ik breng alles overzichtelijk in kaart in een Organisatiescan (dashboard), ook als start van een ontwikkeltraject. Klik hier voor meer informatie.

  Neem nu contact met mij op