Herkent u de volgende thema’s binnen uw organisatie?

Neem contact met mij op
 • Is onze organisatie klaar voor de toekomst?
 • Waarom is veranderen zo lastig?
 • Hebben we wel de juiste mensen op de belangrijke posities?
 • Zijn we wel voldoende innovatief en ondernemend?
 • Weten we wel wat er speelt bij onze mensen?

 • Hebben we wel het juiste team met de juiste focus?
 • Hoe kunnen we een cultuuromslag maken?
 • Is onze koers voor iedereen duidelijk?
 • Waarom zijn medewerkers weinig betrokken?
 • Hebben we wel de juiste vaardigheden in huis?

En staat u wel eens stil bij de mogelijke gevolgen voor de organisatie?

Productiviteit

Wat zou het optimaal benutten van potentieel doen met de productiviteit?

Motivatie

Ooit nagedacht over de impact van gemotiveerde medewerkers?

Kosten

Wat bespaart u aan kosten bij het verhogen van uw effectiviteit?

Koers

Dragen medewerkers meer bij als ze de richting weten?

Ad-hoc aanpak

Helpt firefighting uw organisatie verder?

Focus aanbrengen en koers bepalen

Wat zijn de belangrijkste veranderthema’s voor uw organisatie de komende jaren? En hoe kunnen mensen, teams en hun talenten zo goed mogelijk op deze thema’s worden ingezet om huidig en  toekomstig succes te realiseren?

De wereld om ons heen verandert in razend tempo! Dat geldt ook voor uw organisatie. Voortdurend wordt er een beroep gedaan op de wendbaarheid (agility) en flexibiliteit van uw organisatie én uw mensen. Maar hoe gaat u als organisatie hier nu mee om?

Hoe kunt u de effectiviteit verhogen?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de effectiviteit en het succes van organisaties worden versterkt door het in lijn brengen van mens en organisatie met de strategie en koers. Hier ligt mijn focus en expertise.

Ik help organisaties in hun ontwikkeling en groei door mensen, rollen en (gewenste) cultuur te verbinden met de strategie en doelstellingen van de onderneming.

Richting geven aan de (ontwikkeling van) talenten van uw mensen! Vooruit kijken, mensen gemotiveerd in beweging krijgen in de gewenste richting, zodat zijzelf en daarmee ook de organisatie succesvol(ler) worden. En dat is precies waar ik het voor doe!

Het optimaal benutten van het onbenutte potentieel binnen de organisatie!

Model voor effectiviteitsverbetering

Model organisatieontwikkeling

Mijn effectieve aanpak

Ik heb een uniek en effectief strategisch effectiviteitsmodel ontwikkeld (zie afbeelding) gebaseerd op het gedachtegoed van Robert E. Quinn. Hierbij maak ik ter ondersteuning en input gebruik van gebruikersvriendelijke en betrouwbare online testen.

Uw uitdagingen staan voor mij centraal! Ik help met het verbinden van mensen aan strategie. De inzet en ontwikkeling van mensen worden afgestemd op de gewenste verandering, strategie en doelstellingen van de organisatie. Hiermee breng ik samen met u individuele ontwikkeling in lijn met de ontwikkeling van de organisatie. Samen brengen wij de ‘blokkades’ in kaart die de effectieve ontwikkeling van de organisatie in de weg staan en kijken naar mogelijke interventies. Een krachtige aanpak die u helpt het succes van de totale organisatie, teams én medewerkers te verbeteren.

Toepassingen van het model

 • Organisatieontwikkeling
 • Cultuur- en veranderprogramma’s
 • Productiviteitsverbetering
 • Leiderschaps- en talentenontwikkeling
 • Groei / uitbreiding van bedrijfsactiviteiten
 • Fusies en overnames

De 3 fasen in mijn aanpak

Ik ben vaak betrokken bij drie fasen. Globaal kunnen per fase de volgende thema’s aan de orde komen, maar dit hangt uiteraard af van uw vraagstelling. De aanpak kan breed zijn of zich beperken tot een specifiek thema zoals bijvoorbeeld het in kaart brengen en veranderen van de huidige cultuur.

Fase 1

Analyse

Fase 2

Dialoog

Fase 3

Actie
Cultuur
Cultuurprogramma

10 redenen om contact met mij op te nemen

 • Ik bied maatwerk

 • Helpen effectief en duurzaam veranderen
 • Strategische inzet van talenten
 • Dynamisch, zet aan tot actie in gewenste richting
 • Samenhangende aanpak, één gemeenschappelijke taal
 • Verhogen van productiviteit
 • Organisatiebreed, over grenzen heen
 • Betrokken medewerkers die actief werken aan ontwikkeling
 • Zicht op invulling sleutelposities
 • Invulling gewenste HR Business Partner rol

Nieuwsgierig wat ik voor uw organisatie kan betekenen?

Neem nu vrijblijvend contact met mij op